Influencers påverkan på ditt varumärkes autencitet

Dela detta inlägg

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Influencers påverkan på varumärkets autencitet är stor, vilket du säkert redan förstått. Därför är det viktigt att med omsorg välja vilka influencers du ska samarbeta med. De ska bli en ambassadör för varumärket och blir en viktig del i hur dina valda målgrupper och personas uppfattar dig.

Influencers påverkan - hur stor är den?

Att vara en influencer innebär i stora drag att du influerar, eller med andra ord, påverkar någon, i detta fallet dina följare. 

Att bli influerad av någon är inte ett nytt fenomen. I en köpprocess vill konsumenten bli inspirerad och samla rätt information, för att fatta ett välgrundat beslut. 

Innan den digitala tiden genomfördes detta steg i köpprocessen genom att fråga vänner, experter eller säljare inom ämnet. 

På de digitala kanalerna avgör vi själva vem vi ska följa, oftast faller valet på någon vars stil vi gillar och/eller som vi blir inspirerade av. Köpbeteendet är en del av vår identitet och eftersom influencern fungerar som en förebild, vill vi ta efter deras beteende. 

Trots att vi människor vill vara unika söker vi efter tillhörighet. Därför följer vi gärna trender för att bli accepterade av den grupp vi vill bli identifierade med. Om vi tar fel beslut i köpprocessen kan det förstöra vår image. 

Om vi istället låter oss bli influerade av vänner vi litar på eller experter inom ämnet, minskar risken att imagen förstörs. 

Följare låter sig influeras av större konton på instagram eftersom igenkänningsfaktorn gör att de skapar en relation med influencers. 

Fansen ser alltså personen som en nära vän att lita på och har förtroende för dess val. Förtroendet gör att influencern har inflytande i följares köpbeslut och deras livsstil.

influencer livestream shopping influencer marketing trender 2021

Tips för att välja rätt influencer

Det finns några kriterier som kan hjälpa dig att hitta rätt influencer till ditt varumärke. Den första är att hitta en påverkare som har en följarbas som kan jämföras med din målgrupp. 

Undersök även hur lojal influencern har varit i tidigare samarbeten. Har personen representerat ett varumärke länge eller tenderar den att växla mellan olika. 

Den ömsesidiga respekten som växer genom en lång och lojal relation kommer ge din målgrupp bättre innehåll. 

För att det ska bli ett bra samarbete behöver varumärkets identitet matcha influencerns personlighet. Det är viktigt att man på ett tydligt sätt presenterar varumärkets identitet. Då får inluencern en större förståelse och kan relatera till ditt varumärke. 

Viktigt är också att du går på känsla, är influencern engagerad i ditt varumärke och kommer med egna idéer kommer samarbetet fungera bättre och bli mer trovärdigt! Ett trovärdigt samarbete leder till att följarna låter sig inspireras och vill ta efter påverkaren.  

Känns det tidskrävande eller osäkert att hitta rätt influencer för ditt varumärke och dina produkter/tjänster? Ta kontakt med en influencer marketing byrå! 

Då får du hjälp att matcha med rätt influencer, du slipper massa administration och kan vara hundra procent säker på att lagar och regler följs. 

influencer marketing misstag confetti och influencers på event

Hur behåller du varumärkets autencitet?

Det är av betydelse för både varumärket och för influencern att behålla sin trovärdighet. Lyckas man med det får man den bästa effekten av sitt samarbete. 

När personligheterna matchar skapar man en bra grund för ett långsiktigt samarbete. En långsiktigt relation mellan influencer och varumärke uppfattas också av följare och konsumenter som mer trovärdigt. 

Om man väljer att ha ett långsiktigt samarbete med en influencer kommer denne ses som en ambassadör för ditt varumärke.

När varumärket och influencern delar samma värderingar och image är chansen att man finner sin målgrupp i dess följarbas större. Om följarna motsvarar målgruppen kommer samarbetet leda till en ökad varumärkeskännedom och försäljning ökar. 

Det ska också var trovärdigt att den valda influencern har användning av produkten eller varumärket i sitt vardagliga liv. Det handlar inte bara om att hitta en samarbetspartner som har högt följarantal. 

Det kan vara mer lönsamt att välja en influencer med lägre följarantal för att deras livsstil och flöde passar din produkt bättre.

För att ge ett exempel: jag har ett företag som säljer barnvagnar, då passar det sig inte att samarbeta med en person som inte har barn. Eller om jag positionerat barnvagnen som en cityvagn, då är ett samarbete med någon som bor i stan mer trovärdigt.

Vad kan du göra för att influencers påverkan ska bli positiv?

Trots att du som företagare har en målbild och önskan om hur innehållet ska se ut är det viktigt att inte begränsa allting, lita på ditt val av influencer. 

Det är trots allt influencers unika innehåll som påverkar och engagerar följarna som vi vill behålla. Om vi kan kombinera de unika innehållet tillsammans med varumärket och budskap, blir samarbetet mer trovärdigt.

Influencern besitter stor kännedom om vad som uppskattas av dess följare och kan därför ge viktiga insikter till dig och ditt varumärke.

Känner du sig fortfarande vilse i influencer-världen? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Utforska mer

Man som skriver på datorn gällande influencer marketing & programmatisk annonsering
INFLUENCER MARKETING

Influencer Marketing & Programmatisk annonsering🎯

Letar du efter de perfekta alternativen inom marknadsföring? Influencer marketing & Programmatisk annonsering kan vara svaret!🎯 I dagens snabbrörliga medielandskap är det inte ovanligt att

display-annnonering
DIGITAL MARKNADSFÖRING

🚀 Maximera Din Brand Safety! 🚀

I en värld där varumärkessäkerhet är av yttersta vikt, är det avgörande att välja rätt partner för dina influencer marketingbehov. Vi på ProAd förstår vikten


Vill du boosta ditt företag?

Skriv en rad så hör vi av oss!

Håll dig uppdaterad!

Håll koll på det senaste inom sociala medier och influencer marketing genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev!