Event & konferens

I takt med att den digitala kommunikationen ökar i effektivitet och kapacitet ser vi att behovet av fysiska möten och mötesplatser mellan företag och kunder ökar. På ProAd har vi under längre tid sålt sponsorskap och utställarmedverkan på mässor, konferenser och event. Nu har vi renodlat denna verksamhet till ett tydligt affärsområde inom bolaget.

Med oss som eventpartner får du en stark och kunnig säljorganisation som kan sälja utställarplatser, attrahera sponsorer och även skapa en renodlad mäss-del parallellt med en större konferens eller ett branschmöte.