Sponsrade inlägg

Sponsrade inlägg

Med sponsrade inlägg kan du och ditt företag synas i olika profilers flöden på sociala medier och bloggar. Genom att marknadsföra dig på detta viset skapar du varumärkeskännedom och sprider ert budskap i väletablerade och trovärdiga kanaler som publiken litar och lyssnar på.Sponsrade inlägg berör kanaler på sociala medier så som Instagram och Facebook men även bloggar, YouTube och podcaster. Valmöjligheten är stor med sponsrade inlägg och möjligheterna ännu större. Läs mer.