Köpa Programmatisk Annonsering? – Tänk på det här!

Är du nyfiken på att köpa programmatisk annonsering? Kanske står du och väger fördelar och nackdelar mot varandra? Då kan det vara på sin plats att göra en klassisk SWOT-analys för att få mer kött på benen. 

SWOT står för strengths, weaknesses, opportunities och threats. Det är från början en företagsekonomisk metod som man använder för att analysera olika strategier. Idag appliceras den i en mängd olika branscher och på alla typer av projekt. 

Som köpare av programmatisk annonsering är det fördelaktigt att veta vilka styrkor, svagheter och möjligheter som finns med den här typen av annonsering för att kunna optimera och framförallt maximera dina resultat. 

Vill du veta mer om vad programmatisk annonsering innebär? Läs vår artikel här.

Styrkor vid köp av programmatisk annonsering

Generellt sett så är programmatisk annonsering att föredra för en köpare om man jämför med traditionell annonsering. Annonsköpen förenklas, administrationen minskar och eftersom den mänskliga faktorn i mångt och mycket elimineras så innebär det en lägre risk. Men, det finns såklart andra styrkor med:

 • Processen för att hitta rätt besökare förenklas och dessutom på fler sajter
 • Kontaktpunkterna i köpprocessen är färre
 • Osäkerheterna kring prislistor och rabatter elimineras
 • Det blir lättare att uppnå en större räckvidd globalt 

Svagheter

 • Vissa publicister har inte programmatisk köp som förstaval på sina sajter
 • Det finns fortfarande en del brist på standarder

Möjligheter med programmatisk annonsering

 • Inom programmatisk annonsering får du tillgång till både bättre och mer avancerad segmentering
 • Kostnadseffektiviteten ökar betydligt
 • Du få möjligheten att använda den insamlade datan som en värdeökande faktor
 • Programmatisk annonsering erbjuder en mycket högre grad av transparens
 • Processerna är teknologidrivna och automatiserade vilket innebär mycket mindre administration
 • Via de privata marknadsplatserna blir mycket mer premiumutrymme tillgängligt och dessutom över alla plattformar

Hot

 • I viss mån existerar fortfarande en brist på både kompetens och erfarenhet inom branschen
 • Sekretessen är under debatt
 • Det finns en risk för bedrägeriförsök
 • Standarder för att bevara sitt varumärke måste fortfarande upprättas

Summa summarum så finns det en mängd fördelar specifikt för köpare av programmatisk annonsering. 

Känner du att du fortfarande behöver klarhet i vilka möjligheter som finns? Hör av dig till oss på ProAd så hjälper vi dig. 

“Därför ska du investera i Programmatisk annonsering – 5 snabba!”

Kontakta oss:

SKICKA MEDDELANDE
SKICKA MEDDELANDE
Proad sweden logo - influencer marketing programmatisk annonsering och annonsering i digitala kanaler
ProAd Sweden Vi brinner för det digitala mötet.
Vi finns här för att hjälpa dig. Bara fyll i och skicka så återkopplar vi så snart vi bara kan.
Skicka