Gothia Kompetens

Gothia Kompetens har som mål att erbjuda kompetensutveckling för dig som arbetar inom Sveriges viktigaste yrken.

De riktar sig mot de som arbetar inom förskola, skola, socialt arbete, äldreomsorg, hälso- och sjukvård och tandvård.
De erbjuder pålitlig och relevant kunskap genom böcker, tidningar, kurser och konferenser.

Tidningar
Gothia Kompetens ger ut tidningarna Förskoletidningen, Grundskoletidningen, Äldreomsorg och Elevhälsa.
De tre första har även en systertidning, I din vardag, som innehåller praktiska tips och diskussionsfrågor.
Tidningarnas mål är att erbjuda kompetensutveckling och inspiration samt verktyg i vardagen för dig som är verksam inom områdena.

Konferenser
Varje år arrangerar vi flera stora konferenser där vi genom aktuell forskning och praktiska metoder vill inspirera och ge ny kunskap.
En av våra största konferenser är Äldreomsorgsdagarna som återkommer varje och år har över 1 000 deltagare.
Vi arrangerar också mindre konferenser inriktade på ett specifikt ämne, till exempel SFI i fokus och Barnhälsovård i fokus.

Uppdrag: Gothia Kompetens
Äldreomsorgsdagarna 2016
ProAd Sweden Vi brinner för det digitala mötet.
Vi finns här för att hjälpa dig. Bara fyll i och skicka så återkopplar vi så snart vi bara kan.
Skicka